Условия

Дані умови повідомляють про права та обов’зки сторін:

 1. Клієнт має право:

  1. на своєчасне і якісне отримання здійсненого замовлення за договором;

  2. на безоплатне отримання від компанії Ваш Удосконалений Дім( далі ВУД) вичерпної інформації про зміст, якість, вартість продукції та порядок надання послуг;

  3. на безоплатне вилучення власних персональних даних повністю або частково, або внесення змін до таких даних, а також користуватися іншими правами, наданими Законом України «Про захист персональних даних»;

  4. на відмову від замовлення на будь-якому етапі до підписання договору. 

 2. Клієнт зобовязаний:

  1. виконувати Умови Договору купівлі-продажу після його підписання та дотримуватись вимог чинного законодавства України;

  2. повідомити клієнтську підтримку компанії ВУД про проблеми, які виникли з експлуатацією купленого товару чи невідповідності в наданих послугах працівниками ВУД безпосередньо після виникнення інциденту.

  3. Дотримуватись правил експлуатації товару, для його гарантійного обслуговування;

 3. Компанія Ваш Удосконалений Дім має право:

  1. в односторонньому порядку, самостійно, виходячи з ринкових умов змінювати ціни до підписання Договору купівлі-продажу та вводити інші платні послуги;

  2. в односторонньому порядку змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали сайту, здійснювати адміністрування і керувати будь-якою інформацією та контентом на сайті компанії;

  3. відмовити Клієнту в співпраці до підписання Договору купівлі-продажу або розірвати Договір після його підписання, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що Клієнт вчинив дії направлені на погіршення якості товарів і послуг, використовував вкрадені платіжні засоби або здійснював шахрайські платежі;

  4. зберігати, опрацьовувати і використовувати персональні дані Клієнта за Його згодою;

 4. Компанія Ваш Удосконалений Дім зобовязана:

  1. надавати гарантійне обслуговування при дотриманні правил експлуатації;

  2. підтримувати Клієнта під час експлуатації купленого товару після вичерпання гарантійного терміну;

  3. надавати послуги якісно та в обсягах передбачених договором

  4. забезпечити надійний та безпечний обмін інформацією з Клієнтами;

  5. забезпечити конфіденційність даних Клієнтів та дотримання законодавства України про захист персональних даних;

  6. розміщувати на сайті актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв‘язку;

  7. розміщувати на сайті в доступному вигляді інформацію щодо внесення змін, цінової політики та іншої необхідної інформації.